ایده ها

پذیرای ایده های شما هستیم...

شما می توانید هر ایده یا پیشنهاد جدیدی را در زمینه طرح تراش سنگ ،طراحی جواهر و ... را برای ما ثبت کنید تا در اولین فرصت با شما تماس و از نظرات شما بهره گرفته شود. از همراهی شما ممنونیم.

ما، در شبکه های اجتماعی