خدمات پس از فروش

   تنها سیاست شرکت خسروان عقیق, همراه بودن با مشتریانی است که به ما اعتماد کرده اند. از آنجا که همراهی مشتریان مجموعه و خدمتگزاری آنان از افتخارات این مجموعه است همواره به دنبال آن هستیم که موجبات رضایت ایشان را فراهم آوریم. در هر مرحله از تولید و تراش، در کنار مشتریان خواهیم بود تا آنچه که قطعا مورد پسند ایشان است را تولید نموده و به ایشان تقدیم نمائیم. بنابراین یقینا هر ایرادی که پس از تحویل به سبب ذات محصول این شرکت در کالا اتفاق بیفتد متوجه این شرکت بوده و مشمول قوانین گارانتی این شرکت خواهد شد. البته تعهد ما فراتر از گارانتی بر روی کاغذ است چرا که افتخار ما جلب رضایت و قطعا همراهی مداوم شما عزیزان است.

   معتقدیم بهای اعتماد را نمی توان پرداخت چراکه اعتماد از عمق وجود و لطف مخاطبین برخاسته است پس تمامی تلاش این است از این آزمون نیز سربلند بیرون بیائیم.

    امیدواریم بتوانیم فراتر از هر تعهدی، اخلاقا پاسخگوی حسن نیت و حسن اعتماد مشتریان باشیم تا در صورت بروز اشکالاتی که متوجه این شرکت باشد نگذاریم خاطر آنانی که همراهند لحظه ای مکدر شود.

ما، در شبکه های اجتماعی