تراش دامله

 

تراش دامله :

      تراش دامله یا گنبدی، به نوعی تراش در سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی گفته می شود که در آن، هیچ زاویه ای در نگین ایجاد نمی شود و سطحی بدون زاویه داریم. دراین نوع تراش، انواع و اسامی متعدد و متنوعی بیان شده است که از آن جمله می توان به برش دامله، دوگنبدی، تخت، مهره و...اشاره نمود.

   در این نوع تراش هنر و ذوق تراشکار نگین یکی از شروط اساسی ارائه کار خوب است. البته در حالیکه رعایت تناسب ها می تواند حس خوبی از تراش به مشتری هدیه دهد اما سلیقه های متنوعی نیز وجود دارند که از کارهای فانتزی بدون تناسب و در نوع پیشرفته آن بی شکل (دفرمه) استقبال می کنند. یکی از بخش های مهم پس از برش و نوع تراش، پولیش خوب و بدست آوردن حداکثر جلا در سطح نگین می باشد.

   انتخاب شکل سه بعدی و سطح مقطع آن از انتخاب های آزاد مشتریان می باشد. در این نوع تراش که با تراش فانتزی آمیخته است بیشتر در نگین های انگشتری، مخصوصا مردانه همچون عقیق و فیروزه کاربرد دارد.از طرح های فانتزی می توان به اشکال قلب، ماه، ستاره و ... اشاره نمود.

   در این حوزه نیز تلاش کرده ایم رضایت شما همراهان را جلب کنیم .

 

ما، در شبکه های اجتماعی